Hauptinhalt

W dniach 9–10 lutego 2017 r odbyła się w Poznaniu 57Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego -pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Patronaty objęły także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin. Patronat medialny objęły Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o. oraz Radio Merkury S.A. Poznań.

Na sesji „Technika w ochronie roślin„ prof. Małgorzata Bzowska wygłosiła referat pt. KIERUNKI WYKORZYSTANIA WIATRAKOWCA W ROLNICTWIE (DIRECTIONS OF GYROPLANE USE IN AGRICULTURE) a dr Sławomir Majewski referat pt. EFEKTYWNOŚĆ ZABIEGÓW OGRANICZANIA LICZEBNOŚCI OWADÓW LIŚCIOŻERNYCH WYKONYWANYCH RÓŻNYMI RODZAJAMI STATKÓW POWIETRZNYCH.  W referatach przedstawiono między innymi adaptację wiatrakowca ZEN 1 do ochrony roślin  wykonaną prze naszą Firmę oraz omówiono doświadczenia przeprowadzone z naszym udziałem w zakresie ochrony biologicznej kukurydzy i lasów.