Main content

Ukazła się książka - kompendium wiedzy "Omacnica prosowianka bez tajemnic". Autor Paweł Krystian Bereś.  Wydawnictwo Hortpress 2016. Między innymi znajdziemy tam informacje na temat zwalczania omacnicy metodą biologiczną (kruszynek) z wykorzystaniem naszego wiatrakowca (fot).

 
 
 
 

Gyroplanes were used for the biological protection of maize with the application of Trichogramma against the European corn borer. The presence of this pest is still increasing, and so is the demand for such services. Article by P. Bereś Ph.D. (dr hab.) Omacnica prosowianka w 2014 roku – podsumowanie sezonu [European corn borer in 2014 – Season summary) (Farmer Dzierżawca Dolnośląski issue 6/2014 (145 ISSN 1644-2598 pp. 72-73. defines the scale of its threat).