Głównej zawartości

Air Agro jest firmą powstałą w 2013 r. z myślą o adaptacji wiatrakowca do świadczenia usług w sektorze rolniczym i leśnym. Air Agro posiada potencjał produkcyjny i zaplecze techniczne do opracowania dokumentacje technicznej i wykonawczej instalacji montowanych na wiatrakowcu, a przeznaczonych do ochrony biologicznej i chemicznej upraw rolniczych i lasów. Zajmuje się projektowaniem nowych urządzeń, prototypów elementów technologii ochrony roślin i lasów z uwzględnieniem nawigacji satelitarnej umożliwiającej precyzyjne wykonanie zabiegu. Adaptuje wiatrakowce do monitoringu upraw. Oferuje także działalność usługową w zakresie inżynierii rolniczej wspomagającą produkcję roślinną i ochronę lasów

Współpracuje z firmą produkującą wiatrakowce Aviation Artur Trendak, z firmą Biocont Polska Sp. z o.o. produkującą biologiczne i biotechniczne środki do ochrony i produkcji roślin, w tym preparatu Tricholet do ochrony biologicznej kukurydzy;  firmą KOMPOL prowadzącą szkolenia na świadectwa kwalifikacji na ultralekkie statki powietrze w tym wiatrakowce; Auto&Aero Technologies Sp. z o.o. tworzącą nowoczesne rozwiązania mechatroniczne dla branży lotniczej. Pracuje także z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Politechniką Lubelską w zakresie prowadzenia i wdrażania prac badawczo-rozwojowych, badań nad prototypami z wykorzystaniem nowoczesnych metod, oraz w ramach zajęć dydaktycznych (praktyki, staże, prace dyplomowe i doktorskie).