Głównej zawartości

W Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się XI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej (12-14 marca):„Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie „. W tegorocznej Sesji wzięło udział 400 osób reprezentujących m.in.: Ministerstwo Środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, ośrodki uniwersyteckie i instytuty badawcze krajowe a także z Norwegii, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii ,Rosji i Włoch.

Wzięliśmy udział w prezentacji technologii geomatycznych w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym oraz w budynku B (Głównym ) Instytutu Badawczego Leśnictwa.

AGRODRON wyposażony w kamerę wielospektralną przeznaczony do zbierania danych geograficznych i badania drzewostanów na obszarach leśnych wzbudził duże zainteresowanie

Oprócz AGRODRONA można było się zapoznać z dwoma statkami powietrznymi wykorzystywanymi do zbierania danych teledetekcyjnych wiatrakowcem Taurus firmy Aviation Artur Trendak  i ultralekkim samolotem SmallGIS - KR-030 TOPAZ .