Głównej zawartości

W dniach 20-23 listopada odbyło się w Lublinie X Międzynarodowe Sympozjum FMPMSA "Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture", Lublin, Poland, 2019, organizowane przez:UP Lublin, Katedrę Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami produkcyjnymi, Wallon Agricultural Research Centre, Agricultural Engineering Department, Gembloux, Belgium pod Patronatem European Society of Agricultural Engineers. i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej . W sympozjum brało udział 80 uczestników (82 referaty) z następujących krajów: Polska, Nigeria, Portugalia, Włochy, Belgia, Ukraina, Niemcy, Litwa, Austria, Luksemburg, Albania, Węgry .

FMPMSA2019-Programme.pdf

Prezentowaliśmy część wyników z badań w naszym projekcie finnsowanym przez the National Centre for Research and Development, no. PIOR.01.01.01.-00-0445/17). Artykuł recenzowany pt:.A new system for aerial treatment against european corn borer: assessing the quality of application of a biological plant protection productumieszczony jest Symposium Proceedings s:139-144. Prezentacja poniżej - kliknij w zdjecie

prezentacja wyników projektu

 

 

Materiały będą także dostępne w Repozytorium CON/Materiały konferencyjne / Sympozjum FMPMSA https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14348) indeksowane w Web of Science/Clarivate oraz Scopus .