Głównej zawartości

Oferta usług ochrony biologicznej przeciwko omacnicy prosowiance została poszerzona o technologię aplikacji preparatu TrichoLet  (preparat z  kuszynkiem) z wykorzystaniem bezzałogowego systemu agrolotniczego (BSA) . Opis BSA przedstawiono w artykule zamieszczonymw Przedsiebiorcy Rolnym nr 3 (53) z marca 2019 roku na stronach 98 -100.

          Pełny tekst -kliknij >:    

 

Konferencję POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY i ORGANIZACYJNY w ROLNICTWIE zorganizowało (4-8 lutego 2019, Zakopane) Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Zarząd Główny w Krakowie, Komitet Inżynierii Rolniczej i Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W obradach wzięło udział 130 uczestników z kilkunastu Uczelni i Instytutów Badawczych. Wygłoszono 10 wykładów, 20 referatów oraz 54 postery medialne.

Przedstawiliśmy wyniki naszego projektu Innowacyjny bezzałogowy system agrolotniczy dla rolnictwa precyzyjnego (finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120. Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa) włącznie z demonstracją filmu z badań równomierności rozsypu preparatu z aplikatorów AGRODRONA. Dyskusja po referacie świadczyła o szerokim zainteresowaniu konstrukcją bezzałogowego systemu agrolotniczego.

 

 

 

4 lutego rozpocznie się w Zakopanem Konferencja Naukowa Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Zarząd Główny w Krakowie, Komitet Inżynierii Rolniczej oraz Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (program konferencji w załączeniu)

Będziemy przedstawiać nasz Bezzałogowy System Agrolotniczy oraz perspektywy jego użytkowania.

 

files/PROGRAM-XXVI-Konferencja.pdf

Konferencja „Rolnictwo precyzyjne w Polsce - dziś i jutro. Rolnictwo 4.0“ zorganizowana była w Kamieniu Śląskim w dniach 28-30 stycznia 2019 -przez AGROCOM Polska wspólnie z firmami: Claas i 365FarmNet. W tej corocznej (od 16 lat) renomowanej konferencji  uczestniczyło ponad 130 rolników z całego kraju oraz eksperci i naukowcy z Polski i Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Czech oraz Słowacji. Już po raz szesnasty z inicjatywy p.J. Koronczoka z firmy Agrocom Polska swoje innowacyjne osiągnięcia mogły prezentować firmy produkujące sprzęt dla rolnictwa precyzyjnego (program konferencji w załaczeniu).

files/Agenda_Konferencja_AGROCOM_Kamien_Slaski_28-30_01_2019.pdf

Nasza firma zaprezentowała zebranym Innowacyjny bezzałogowy system agrolotniczy dla rolnictwa precyzyjnego– owoc projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120. Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Prezentacja konstrukcji i pokaz AGRODRONA - jednego z elementów systemu spotkała się z żywmy zainteresowaniem zebranych. Akronim projektu: AGRODRON

System przeznaczony jest do ochrony biologicznej kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance z wykorzystaniem preparatu z kruszynkiem (Tricholet – prod. Biocont Polska). 

Wywiad AgoNews na temat aplikacj preparatu Tricholet z wykorzystaniem AGRODRON

 

 

 

 

Prezentacja projektu Fot. M. Bzowska

 

AGRODRON o napędzie elektrycznym (fot. J. Skudlarski)

  

Fot. J. Skudlarski                                                                                    Fot. M. Pniak

           

Fot. M. Bzowska                                                                                            Fot J. Skudlarski

   

Narada przed referatem  (Fot. M. Bzowska)                                       Słuchacze (Fot. H. Wawer)

 

Sala obrad (Fot . J. Skudlarski)                                                          Uczestnicy w szyku  Fot. J. Koronczok

W ramach cyklicznych wykładów „Sekrety natury” prowadzonych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 15, sala 418  w dniu 21 stycznia 2019 roku wygłoszono wykład poświęcony między innym celom i założeniom projektowym projektu AGRODRONE pt: INNOWACYJNY BEZZAŁOGOWY SYSTEM AGROLOTNICZY DLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

System przeszedł już testy eksploatacyjne i jest przygotowany do wykonywania zabiegów ochrony biologicznej przeciwko  omacnicy prosowiance z wykorzystaniem preparatu z kruszynkiem