Głównej zawartości

7th International Scientific Symposium

Farm Machinery and Processes management in Sustainable Agriculture

25 to 27 November 2015 - Gembloux (Belgium)

Prezentowaliśmy nasze doświadczeniaz zakresu wykorzystania wiatrakowca do ochrony lasów i kukurydzy na międzynarodowej konferencji w Belgii w Gembloux. Tytuł referatu Aerial method of plant protection with the use of autogyro in sustainable agriculture. Przedstawiliśmy wyniki skuteczności introdukcji preparatu Tricholet przeciwko ostrinia nubilalis i propozycję adaptacji wiatrakowca do zabiegów ochrony lasów (wyniki badań oceny równomierności oprysku).  Sympozjum odbywało się w Walloon Agricultural Research Center w Gembloux – największym instytucie rolniczym w Belgii, pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej (EurAgEng). Innowacyjne wykorzystanie wiatrakowca spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników 7 krajów Europy i Turcji.

Czasopismo TopAgrar opublikowalo w numerze 11/2015 artykuł dr hab. Pawła Beresia o metodzie obserwacji wylotu omacnicy z resztek pożniwnych. Dzieki uprzejmości Redakcji udostepniamy artykuł.

W dniu 29/06/2015 r. podpisaliśmy w Lublinie wspólnie z Aviation Artur Trendak (http://trendak.eu) umowę o współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie (http://www.ipan.lublin.pl/)
Współpraca obejmuje następujące obszary:

  • rozwój wspólnych prac eksperymentalnych i teoretycznych;
  • testowanie i eksperymentalna weryfikacja rezultatów oraz ich implementacja i wdrożenie do praktyki operacyjnej;
  • prace naukowo-badawcze;     
  • budowanie współpracy w postaci wymiany informacji, konsultacji i wzajemnej promocji;
  • podejmowanie wspólnych działań w zakresie popularyzacji i upowszechnienia wyników pracy objętej niniejszą umową jako materiału naukowego wykorzystywanego m.in. w publikacjach naukowych, rozprawach doktorskich, habilitacyjnych itp.; przeprowadzanie konsultacji naukowych;