Głównej zawartości

Portal nowoczesnego rolnictwa TopAgrar opublikował artykuł pt. Omacnica nalatuje na kukurydzę!

Portal nowoczesnego rolnictwa TopAgrar opublikował artykuł pt. Omacnica już lata!

Wiatrakowiec w biologicznej ochronie kukurydzy
Na 55 Sesji Naukowej w Instytucie Ochrony Roślin 13 lutego w Poznaniu przedstawiono wyniki zastosowanie wiatrakowca do ochrony kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance.

Prezentacje - 55. Sesja IOR-PIB

Prezentacja udostępniona na stronie internetowej Instytutu ochrony Roślin w Poznaniu

Galeria

11 lutego 2015 roku wzięliśmy czynny udzial w międzynarodowym seminaium w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie i przedstawiliśmy wyniki naszych wspólnych (z Aviation Artur Trendak&Son, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, RAPS) badań jakości oprysku i relację z zabiegów ochrony wykonywanych wiatrakowcem w lasach. Ta technologia aplikacji spełniła wymagania techniczne i technologiczne.

http://www.ibles.pl/web/guest/-/seminarium-pt-zabiegi-agrolotnicze-w-lasach-ograniczenia-techniczne-i-nowe-technologie-