Głównej zawartości

W  czasopiśmie LAS POLSKI  nr 8/2019 ukazał się artykuł o XI Sesji Zimowej Szkoły Leśnej organizowanej w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie (12-14 marca 2019). Wzięliśmy udział w prezentacji technologii geomatycznych w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym.

AGRODRON wyposażony w kamerę wielospektralną przeznaczony do zbierania danych geograficznych i badania drzewostanów na obszarach leśnych wzbudził duże zainteresowanie

Oprócz AGRODRONA można było się zapoznać z dwoma statkami powietrznymi wykorzystywanymi do zbierania danych teledetekcyjnych wiatrakowcem Taurus firmy Aviation Artur Trendak

(kliknij w artykuł )