Głównej zawartości

Wiatrakowiec wykorzystywano w ochronie biologicznej kukurydzy do aplikacji kruszynka przeciwko omacnicy prosowiance. Zasięg występowania tego szkodnika ciągle się powiększa więc zapotrzebowanie na usługi wzrasta. Artykuł dr hab. P. Beresia Omacnica prosowianka w 2014 roku – podsumowanie sezonu określa skalę zagrożenia (Farmer - Dzierżawca Dolnośląski nr 6/2014 (145) ISSN 1644-2598 str. 72-73.).