Hauptinhalt

W dniach 9–10 lutego 2017 r odbyła się w Poznaniu 57Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego -pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Patronaty objęły także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin. Patronat medialny objęły Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o. oraz Radio Merkury S.A. Poznań.

Na sesji „Technika w ochronie roślin„ prof. Małgorzata Bzowska wygłosiła referat pt. KIERUNKI WYKORZYSTANIA WIATRAKOWCA W ROLNICTWIE (DIRECTIONS OF GYROPLANE USE IN AGRICULTURE) a dr Sławomir Majewski referat pt. EFEKTYWNOŚĆ ZABIEGÓW OGRANICZANIA LICZEBNOŚCI OWADÓW LIŚCIOŻERNYCH WYKONYWANYCH RÓŻNYMI RODZAJAMI STATKÓW POWIETRZNYCH.  W referatach przedstawiono między innymi adaptację wiatrakowca ZEN 1 do ochrony roślin  wykonaną prze naszą Firmę oraz omówiono doświadczenia przeprowadzone z naszym udziałem w zakresie ochrony biologicznej kukurydzy i lasów.

 

19 listopada 2016 w Jaktorowie Kolonii – w siedzibie firmy Aviation Artur Trendak odbyła się konferencja poświęcona zastosowaniu wiatrakowca w biznesie i rolnictwie precyzyjnym a także w ochronie środowiska. Wśród uczestników byli przedstawiciele przemysłu i instytutów badawczych. Na konferencji został zaprezentowane między innymi referaty omawiające Możliwości wykorzystania wiatrakowca w rolnictwie i Możliwości wykorzystywania wiatrakowców do wykonywania zabiegów agrolotniczych w lasach, będące podsumowaniem dotychczasowych prac prowadzonych z udziałem naszej Firmy

19 listopada 2016 r. w siedzibie Aviation Artur Trendak w Jaktorowie Kolonii odbędzie sie konferencja poświęcona zastosowaniu wiatrkowca w biznesie oraz w rolnictwie precyzyjnym

Zaproszenie na konferencję (PDF)

Intensywny nalot ćmy omacnicy w tym roku zwiastuje duże zagrożenie dla plonów.

Skończyliśmy właśnie aplikację preparatu biologicznego Tricholet  (z kruszynkiem) przeciwko omacnicy prosowiance. Moment aplikacji był określany zgodnie z zasadami prognozowania występowania szkodnika oraz na podstawie obserwacji w pułapkach świetlnych.

W tym roku pierwszą aplikację rozpoczęliśmy 20 czerwca  a drugą 1 lipca. Zabiegi wykonywaliśmy w trzech województwach.

 

Przypominamy o fatalnych skutkach żerowania larw omacnicy prosowianki  w kukurydzy . fot 1

W tym sezonie przewiduje się bardzo silne zagrożenie omacnicą. W resztach pożniwnych jest bardzo dużo larw. Fot2)

Ostatni dzwonek do zgłaszania zapotrzebowania na zabiegi ochrony biologicznej za pomocą kruszynka.

Wiatrakowiec do aplikacji kruszynka przeciwko omacnicy prosowiance przygotowany do lotu. Fot 3