Głównej zawartości

Przykłady raportów z wykonania zabiegów - w formacie pdf (widoczne ścieżki lotów i zużycie preparatu ochrony)  i w programie Google Earth

 

Zabiegi ochrony lasów i kukurydzy wykonywane są z wykorzystaniem wiatrakowca Zen 1 wyposażonym system GPS Agro, który zapewnia dokładność wykonania zabiegów oraz umożliwia uzyskanie dokładnego raportu drogi lotu oraz zużycia środka do ochrony.

Usługi ochrony biologicznej kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance prowadzone są przy współpracy z firmą Biocont Polska Sp. z o.o. (produkcja preparatu biologicznego Tricholet, ocena momentu aplikacji i skuteczności zabiegów). Zabieg polega na dwukrotnej aplikacji preparatu zawierającego, między innymi, spasożytowane jaja kruszynka. Wiatrakowiec zapewnia wysoką wydajność oraz szybkość wykonania introdukcji kruszynka. Ma to specjalne znaczenie z uwagi na krótki okres nalotu omacnicy i konieczność szybkiej interwencji w trakcie jego trwania. Zamawiający usługę otrzymuje raport wykonania zabiegu w formie pliku PDF oraz w programie Google Earth z zapisem ścieżek lotu oraz rejestrem zużycia preparatu.

Przykład raportu

Zabiegi ochrony lasów są wykonywane wiatrakowcem Zen 1 wyposażonym w atomizery Micronair AU-7000 z napędem mechanicznym (wiatrakowym) do oprysków ULV, które zapewniają odpowiedni wydatek cieczy użytkowej. Niskie dawki cieczy użytkowej predysponują wiatrakowiec do wykorzystania w leśnictwie. Koszty oprysku są dwukrotnie niższe w porównaniu do samolotu.

Oferta usług ochrony biologicznej przeciwko omacnicy prosowiance z wykorzystniem bezzałogowego systemu agrolotniczego (BSA) AGRODRONE