Głównej zawartości

Na konferencji Ochrony Roślin  (61 sesja Naukowa) Instytutu Ochrony Roślin -PIB wygłosiliśmy referat o ochronie biologicznej kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance . Przedstawiliśy 8 letnie doświadczenia z zabiegów ochrony kukurydzy, zaprezentowaliśmy technologię ochrony z wykorzystaniem wiatrakowca i Agrodrone oraz przedstawiliśmy problemy ograniczajace zakres stosowania tej wydajnej i skutecznej metody ochrony roślin (kliknij w obrazek)

Agrodrone w locie. Pełna gotowość do zabiegów ochrony przeciwko omacnicy prosowiance.

W obliczu przygotowań nowego modelu Wspólnej Polityki Rolnej rosną szanse rolników w uzyskaniu dofinnsowań biologicznych metod ochrony roślin

Prasa rolnicza sekunduje biologicznym metodom ochrony roślin:

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/czy-znajda-sie-pieniadze-na-dofinansowanie-ochrony-biologicznej,102311.html

https://www.agropolska.pl/uprawa/ochrona-roslin/rolnicy-dostana-dotacje-na-biologiczna-ochrone-upraw,350.html

 

Przedstawiciele polskich uczelni, rolniczych instytutów badawczych i branżowych, usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, producentów środków biologicznych oraz polskich organizacji producentów roślin rolniczych i ogrodniczych zwrócili się do Grzegorza Pudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. Rolnictwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skali stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce (treść pisma w załączeniu)

files/2020/Petycja__o_wsparcie_metod_biologicznych_ochrony_rolin.pdf

Zgodnie z zaleceniami Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (2017/2284(INI) oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – zalecenie nr 47) istnieje możliwość wprowadzania do obrotu środków biologicznych na większą skalę, zarówno w uprawach ekologicznych jak i integrowanych programach ochrony roślin oraz zwiększenie możliwościdofinansowywania i zrównoważonych metod biologicznych ochrony roślin.

Na aktualnym  etapie ustaleń Wspólnotowej Polityki Rolnej istnieją wiec przesłanki do upowszechnienia naszej metody ochrony z wykorzystaniem drona i wiatrakowca przeciwko omacnicy prosowiance.

 

Ukazał się nasz artykuł w renomowanym czasopiśmie naukowym Pest Managament Science  - podsumowujący sześcioletnie wyniki skutecznosci aplikacji kruszynka przeciwko omacnicy prosowiance  z wykorzystaniem wiatrakowca . Metoda jest skuteczna (85%) i szybka. 

Pełne dane bibliograficzne :

Bzowska‐Bakalarz, M., Bulak, P., Bereś, P.K., Czarnigowska, A., Czarnigowski, J., Karamon, B., Pniak, M. and Bieganowski, A. (2020), Using gyroplane for application of Trichogramma spp. against the European corn borer in maize. Pest Manag Sci, 76: 2243-2250. doi:10.1002/ps.5762

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ps.5762
https://doi.org/10.1002/ps.5762