Głównej zawartości

Tradycyjnie wzięliśmy udział w Kongresie business without limits  http://businesswithoutlimits.pl/ -w Rzeszowie (23-24 czerwiecc 2021; g2a Arena , JASIONKA k. Rzeszowa).Kongres obejmuje nastepujące dziedziny: klimat, lotnictwo,przyzszłość CO2 , energia, sztuczna inteleigencja, kryptowaluty, demografia, zżywność, geopolityka, rozwj, biznes, inwestycje.