Głównej zawartości

Konferencja „Rolnictwo precyzyjne w Polsce - dziś i jutro. Rolnictwo 4.0“ zorganizowana była w Kamieniu Śląskim w dniach 28-30 stycznia 2019 -przez AGROCOM Polska wspólnie z firmami: Claas i 365FarmNet. W tej corocznej (od 16 lat) renomowanej konferencji  uczestniczyło ponad 130 rolników z całego kraju oraz eksperci i naukowcy z Polski i Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Czech oraz Słowacji. Już po raz szesnasty z inicjatywy p.J. Koronczoka z firmy Agrocom Polska swoje innowacyjne osiągnięcia mogły prezentować firmy produkujące sprzęt dla rolnictwa precyzyjnego (program konferencji w załaczeniu).

files/Agenda_Konferencja_AGROCOM_Kamien_Slaski_28-30_01_2019.pdf

Nasza firma zaprezentowała zebranym Innowacyjny bezzałogowy system agrolotniczy dla rolnictwa precyzyjnego– owoc projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120. Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Prezentacja konstrukcji i pokaz AGRODRONA - jednego z elementów systemu spotkała się z żywmy zainteresowaniem zebranych. Akronim projektu: AGRODRON

System przeznaczony jest do ochrony biologicznej kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance z wykorzystaniem preparatu z kruszynkiem (Tricholet – prod. Biocont Polska). 

Wywiad AgoNews na temat aplikacj preparatu Tricholet z wykorzystaniem AGRODRON

 

 

 

 

Prezentacja projektu Fot. M. Bzowska

 

AGRODRON o napędzie elektrycznym (fot. J. Skudlarski)

  

Fot. J. Skudlarski                                                                                    Fot. M. Pniak

           

Fot. M. Bzowska                                                                                            Fot J. Skudlarski

   

Narada przed referatem  (Fot. M. Bzowska)                                       Słuchacze (Fot. H. Wawer)

 

Sala obrad (Fot . J. Skudlarski)                                                          Uczestnicy w szyku  Fot. J. Koronczok