Głównej zawartości

W dniach 11-13 lutego wzięliśmy udział w obradach 60. SESJI NAUKOWEJ Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Tematem przewodnim konferencji był ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych „MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN” (IYPH 2020), którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. W Sesji wzięło udział ponad 500 osób i większość referatów i posterów dotyczyła wpływu nasilających się zmian klimatycznych na ochronę roślin, rozprzestrzenianie się agrofagów powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym oraz bezpieczeństwo żywności i środowiska.

Nasz poster pt. Innowacyjny system agrolotniczy do zwalczania omacnicy prosowianki metodą biologiczną (kliknij) zdobył pierwsze miejsce wśród 140 posterów przedstawionych na Sesji.