Głównej zawartości

FILM_chronimy las przed osnują gwiaździstą

Pod opieką Instytutu Badawczego Leśnictwa wspólnie z firmą Biocont Polska Sp. z o.o  wykonujemy zabieg ochrony biologicznej przeciwko osnui gwiaździstej (Acantatholyda Posticalis) z wykorzystaniem dwóch rodzajów kruszynka (Trichogramma) aplikowanego z bezzałogowego statku powietrznego AGRODRON.

Od ponad 120 lat osnuja gwiaździsta (rośliniarka) powoduje co kilkanaście lat poważne uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, osłabienie drzew i na ogół zwiększenie intensywności wydzielania posuszu. Gatunek ten cechuje wyjątkowa i zadziwiająca długotrwałość wzmożonych i masowych pojawów oraz permanentne utrzymywanie się w opanowanych przez niego drzewostanach szpilkowych.

 

Kruszynek jest sojusznikiem w ochronie lasów przed szkodnikami – zasiedla jaja osnui i uniemożliwia jej rozwój . Aplikacja spasożytowanych jaj z kruszynkiem z AGRODRONA pozwala na rowównoierne ich rozłożenie w zarażonych drzewostanach (fot 1, 2)