Głównej zawartości

Pojawił się serwis internetowy dotyczący omacnicy prosowianki, który pozwoli rolnikom lepiej poznać omacnicę, a zwłaszcza ją łatwo zidentyfikować - serwis dostępny pod adresem: http://www.omacnicaprosowianka.pl

Biologiczna metoda walki z omacnica prosowianką omówiona jest w tym serwisie pod linkiem:

http://www.omacnicaprosowianka.pl/metoda-biologiczna.html