Głównej zawartości

W  czasopiśmie LAS POLSKI  nr 8/2019 ukazał się artykuł o XI Sesji Zimowej Szkoły Leśnej organizowanej w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie (12-14 marca 2019). Wzięliśmy udział w prezentacji technologii geomatycznych w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym.

AGRODRON wyposażony w kamerę wielospektralną przeznaczony do zbierania danych geograficznych i badania drzewostanów na obszarach leśnych wzbudził duże zainteresowanie

Oprócz AGRODRONA można było się zapoznać z dwoma statkami powietrznymi wykorzystywanymi do zbierania danych teledetekcyjnych wiatrakowcem Taurus firmy Aviation Artur Trendak

(kliknij w artykuł )

Wwiad Agro News - między innymi na temat aplikacji preparaty Tricholet z wykorzystaniem AGRODRNA -z konferencj "Rolnictwo Preyzjne 4.0 "z Kamienia ŚLskiego 28.01.2019 

O wiatrakowcu w wersji agro do ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką napisano w Aktualnościach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w numerze 2-2014 na stronie 20.

Aktualności UP kwiecień-czerwiec 2014 rok XVIII nr 2(70)

Aktualności UP kwiecień-czerwiec 2014 rok XVIII nr 2(70)

W lipcu 2013 roku wykonywaliśmy zabiegi ochrony kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance we Włoszech, w rejonie Wenecji, na plantacjach kukurydzy w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Veneto Agricultura. W tym rejonie obserwuje się nawet dwa i trzy naloty tego szkodnika.