Głównej zawartości

Zapytania ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowo terminowych na:

Lp. Tytuł zapytania Dokumenty do pobrania Data publikacji zapytania Termin złożenia oferty
1 Opracowanie projektu i dokumentacji dla mobilnego stanowiska badawczego wirników nośnych wiatrakowców. Zapytanie ofertowe. 14.12.2015 22.12.2015
2 Wykonanie prototypu mobilnego stanowiska badawczego wirników nośnych wiatrakowców według projektu opracowanego przez jednostkę naukowo-badawczą oraz pod jej nadzorem Zapytanie ofertowe 18.12.2015 29.12.2015
3
Dostawa regulatorów obrotów, śmigieł, silników
bezszczotkowych oraz pakietów zasilających
stanowiących komponenty do bezzałogowego
statku powietrznego Agrodrone

files/zapytanie-ofertowe_1_silniki_iregulatory.pdf

files/Zapytania/Formularz_oferty_za_1_wzr.docx

29.12.2017 10.01.2018
4 Dostawa dwóch obrazujących bezzałogowych statków powietrznych

files/Zapytania/Zapytanie-ofertowe_NR_02.pdf

files/Zapytania/Formularz_oferty_02_za_1_wzr.docx

files/Zapytania/Wykaz_dostaw_za_2_wzr.docx

files/Zapytania/Opis_koncepcji_za_3_wzr.docx
 

1.02.2018 9.02.2018
5 Dostawę trzech platform bezzałogowych w pełni przystosowanych do wyposażenia w komputer podkładowy, napędy i system introdukcji

files/Zapytania/Zapytanie-ofertowe_NR_03.pdf

files/Zapytania/Formularz_oferty_za_1_wzr_03.docx


files/Zapytania/Opis_koncepcji_za_3_wzr.docx

27.02.2018 7.03.2018
6 Dostawę zintegrowanego systemu mapowania terenu oraz aplikowania czynnika biologicznego przez platformy bezzałogowe

files/Zapytania/Zapytanie-ofertowe_NR_04.pdf

files/Zapytania/Formularz_oferty_za_1_wzr_04.docx


 

27.02.2018 7.03.2018
7 Dostawę dwóch kompletów ( jeden komplet =2 szt. )  aplikatorów wraz z zasobnikami i elementami umożliwiającymi montaż do ramion agrodrona do introdukcji suchego środka biologicznego

files/Zapytania/Zapytanie-ofertowe_NR_05.pdf

files/Zapytania/Opis_koncepcji_05_za_2_wzr.docx

files/Zapytania/Formularz_oferty_05_za_1_wzr.docx


 

16.03.2018 28.03.2018
8 Dostawa generatorów i adaptacja urządzeń do wielowirnikowych platform bezzałogowych.
 

files/Zapytania/Zapytanie-ofertowe_NR_06.pdf

files/Zapytania/Formularz_oferty_06_za_1_wzr.docx


 

20.06.2018 29.06.2018
9
Dostawa zabudowy samochodu Mercedes Sprinter 4x4 L3H2 zmieniająca go w mobilne centrum sterowania systemem AGRO DRON.
 

files/Zapytania/Zapytanie-ofertowe_NR_07.pdf


files/Zapytania/Formularz_oferty_za_1_wzr_07.docx

23.08.2018 31.08.2018