Oferujemy pełen zakres przeglądów, napraw i serwisów wiatrakowców i motolotni, wykonywanych przez kadrę wykwalifikowanych mechaników.

Usługi serwisowe wiatrakowców:
– Przegląd wiatrakowca
– Serwis wiatrakowca po 25, 50, 100, 500, 1000 h
– Diagnostyka i naprawa wiatrakowca
– Przedłużanie dopuszczenia do lotów
– Loty z wibrometrami – redukcja wibracji
– Wyważanie statyczne i dynamiczne wirników
– Obloty wiatrakowca po serwisie

Usługi serwisowe motolotni:
– Przegląd motolotni
– Przegląd skrzydła
– Serwis motolotni
– Diagnostyka i naprawy motolotni