Remonty silników?
Zakładanie układów wtryskowych?
Obloty wiatrakowców po serwisie i produkcji
Przedłużanie dopuszczenia do lotów wiatrakowców
Produkcja wirników nośnych do wiatrakowców
Wyważanie statyczne i dynamiczne wirników
Naprawa wadliwych wirników nośnych do wiatrakowców
Przeglądy wirników nośnych do wiatrakowców
Serwisy wirników nośnych do wiatrakowców
Loty z wibrometrami
Szkolenia na pilota wiatrakowca
Wznawianie i doskonalenie umiejętności pilotów wiatrakowców
Szkolenia na instruktora wiatrakowca
Wykonywanie lotów zapoznawczych i widokowych wiatrakowcem
Opryski pól rolniczych i lasów
Skanowania terenu kamerami hiperspektralnymi
Skanowania terenu kamerami multispektralnymi
Loty fotogrametryczne i skanowanie laserowe