Głównej zawartości

Projekt INNOWACYJNY BEZZAŁOGOWY SYSTEM AGROLOTNICZY DLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120 Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa . 
Nr umowy: : POIR.01.01.01-00-0445/17
 
Agro Drone logo
Zasadniczym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego bezzałogowego systemu agrolotniczego BSA dla rolnictwa precyzyjnego umożliwiającego wielostronne zastosowanie w ochronie roślin, ze specjalnym uwzględnieniem ochrony biologicznej. Innowacją projektu będzie pierwsze w Polsce zastosowanie drona do zabiegów ochrony roślin, który będzie spełniał nie tylko wymagania rolnictwa precyzyjnego ale zapewni efektywność stosowania dzięki oryginalnym rozwiązaniom napędu, systemu sterowania i aplikacji preparatów ochronnych. Realizacja projektu pozwoli na zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu, dzięki czemu efektem końcowym projektu będzie opracowana pełna dokumentacja nowego produktu – bezzałogowego systemu agrolotniczego BSA , który znajdzie się w ofercie sprzedaży firmy Air Agro. Docelowymi odbiorcami oferowanej technologii są rolnicy uprawiający kukurydzę, maliny i chmiel a także potencjalnie – firmy usługowe prowadzące działalności w zakresie ochrony