PL

Nano Trike zbudowany w całości w legendarnej niemieckiej firmie Bautek.

 • Bardzo łatwy w pilotażu – niewielkie siły działające na sterowanie.
 • Ławty i szybki montaż
 • Wózek składany – po złożeniu mieści się do bagażnika samochodu

SKRZYDŁO P-21:

 • Waga: 32 kg
 • Powierzchnia: 14m²
 • Dwupowłokowe: 70%
 • waga startowa: 230 kg

Ultralekki wózek o wadze 16kg wykonany z rur lotniczych.

SILNIK:

Cors Air Black Devil, Simonini Mini2, Vittorazi Moster 185.

Wybór silnika zależy od klienta, ale polecamy typy wymienione powyżej.

 • Prędkość przelotowa: 55-75 km/h (34 to 47 mph)
 • Prędkość maksymalna: 80-85 km/h (50 to 53 mph)
 • Opadanie bez silnika:5m/s (300 fpm)


Sprzęt nie wymaga uprawnień natomiast na miejscu możliwe jest szkolenie.
Motolotnie można zarejestrować i ubezpieczyć.
Sprzedaż i dystrybucja w Polsce bezpośrednio od producenta (sprzęt posiada gwarancję).

Szczegółowe informacje oraz możliwość umówienia lotów testowych pod numerem telefonu:

Marek Wysocki
Tel: + (48) 667 315 577
WhatsApp: + (48) 667 315 577


Address:
Baranów
ul. Okopowa 9
96-314 Baranów,

Masovian Voivodeship

EN

P-21 wing was specially designed for Nano Trike by a legendary German company Bautek.

 • Very easy to pilot – low forces on the control.
 • Easy and quick installation.
 • The trike folds and fits into the trunk of an estate car.

P-21 WING:

 • Weight: 32 kg
 • Wing area: 14m²
 • Double surface area: 70%
 • Max takeoff weight: 230 kg

The trike frame weighs only 16 kg without engine and exhaust pipes.

ENGINE:
Cors Air Black Devil, Simonini Mini2, Vittorazi Moster 185.

Engine choice depends on the client, but we recommend the types listed above.

 • Cruise speed: 55-75 km/h (34 to 47 mph)
 • Max speed: 80-85 km/h (50 to 53 mph)
 • Sink rate (engine off): 1.5m/s (300 fpm)


A Pilot’s license is not required. However, some training is advisable and is possible on-site.
Motor glider can be registered and insured.
Sales and distribution in Poland directly from the manufacturer (the aircraft has a warranty).

Detailed information and the possibility of arranging test flights contact:

Marek Wysocki
Tel: + (48) 667 315 577
WhatsApp: + (48) 667 315 577


Address:
Baranów
ul. Okopowa 9
96-314 Baranów,

Masovian Voivodeship