Wiatrakowce
– Obloty wiatrakowców po serwisie i produkcji
– Przedłużanie dopuszczenia do lotów wiatrakowców
– Wznawianie i doskonalenie umiejętności pilotów wiatrakowców
– Szkolenie na pilota wiatrakowca
– Szkolenie na instruktora wiatrakowca
– Wykonywanie lotów zapoznawczych i widokowych wiatrakowcem
– Fotografowanie z powietrza

Motolotnie
– Obloty motolotni po serwisie
– Przeszkolenie na typ UL-115
– Fotografowanie z powietrza

Drony
– Fotografowanie z powietrza
– Nagrywanie z powietrza

Wirniki nośne do wiatrakowców
– Produkcja wirników nośnych do wiatrakowców
– Kontrole i serwisy wirników nośnych do wiatrakowców
– Wyważanie statyczne i dynamiczne wirników
– Naprawa wirników generujących duże wibracje
– Loty z wibrometrami – dopasowywanie parametrów wirnika od maszyny

Usługi Agro – z użyciem wiatrakowca lub drona, zależnie od zadania
– Opryski rolnicze (uprawy pól, tereny zalesione)
– Skanowania terenu kamerami hiperspektralnymi
– Skanowania terenu kamerami multispektralnymi
– Loty fotogrametryczne
– Loty nadzorujące budowy, drogi, linie kolejowe, linie elektryczne, kopalnie mineralne, terenów zalesionych, uprawy pól